Nowoczesna w komisjach sejmowych IX kadencji!

18/11/2019
komisje

Komisje sejmowe odgrywają kluczową rolę w tworzeniu polskiego prawa. Aktywna reprezentacja w wybranych obszarach gwarantuje wpływ na kształt powstających ustaw, dlatego cieszymy się, że posłanki i posłowie Nowoczesnej zostali wybrani na członków następujących komisji:

Katarzyna Lubnauer – Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Witold Zembaczyński – Komisja Ustawodawcza
Barbara Dolniak – Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Paulina Hennig-Kloska – Komisja Finansów Publicznych
Krzysztof Mieszkowski – Komisja Kultury i Środków Przekazu
Monika Rosa – Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Mirosław Suchoń – Komisja Infrastruktury.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE