Nowoczesna w komisjach sejmowych IX kadencji!

Nowoczesna w komisjach sejmowych IX kadencji!

Komisje sejmowe odgrywają kluczową rolę w tworzeniu polskiego prawa. Aktywna reprezentacja w wybranych obszarach gwarantuje wpływ na kształt powstających ustaw, dlatego cieszymy się, że posłanki i posłowie Nowoczesnej zostali wybrani na członków następujących komisji:

Katarzyna Lubnauer – Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Witold Zembaczyński – Komisja Ustawodawcza
Barbara Dolniak – Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Paulina Hennig-Kloska – Komisja Finansów Publicznych
Krzysztof Mieszkowski – Komisja Kultury i Środków Przekazu
Monika Rosa – Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Mirosław Suchoń – Komisja Infrastruktury.