Pani Premier ignoruje 100 tys. podpisów pod petycją „Obywatele w obronie Konstytucji”

29/06/2016

Kancelaria Pani Premier Beaty Szydło, w piśmie podpisanym przez minister Beatę Kempę, odrzuciła petycję podpisaną przez 100 tys. osób, które apelowały do polskiego rządu o publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca br. Podpisy pod petycją „Obywatele w obronie Konstytucji” działacze Nowoczesnej zbierali w marcu i kwietniu br. w całej Polsce.

„(…) nie doszło do skutecznego wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego co do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (…)” – czytamy w piśmie z KPRM (w załączniku poniżej).

Tym samym Pani Premier ignoruje już nie tylko wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uchwałę Sądu Najwyższego, opinię Komisji Weneckiej, uchwałę Parlamentu Europejskiego, ale także głos co najmniej 100 tys. obywateli.

Nowoczesna niezmiennie apeluje do polskiego rządu o zaprzestanie łamania prawa, publikację wyroków Trybunału oraz o przyjęcie przez Prezydenta ślubowania od trzech legalnie wybranych sędziów TK.

 

[download id=”8208″]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE