Petru: Oczekuję od PiS-u rozwiązania kryzysu w najbliższych dniach

Zarząd Nowoczesnej przeanalizował dwa warianty rozwiązania obecnego kryzysu politycznego w kraju. Pierwszy koncyliacyjny zakładający wolę rozwiązania kryzysu przez PiS oraz wariant konfrontacyjny, jeśli PiS będzie chciało „pójść na zwarcie”.

– Polskie państwo znalazło się w bardzo poważnym kryzysie. Klub PiS nielegalnie przegłosował budżet w Sali Kolumnowej. Grozi nam obecność dwóch Sejmów w polskim parlamencie. Jako Nowoczesna nie możemy do tego dopuścić. Zadaniem wszystkich odpowiedzialnych polityków jest poszukanie wyjścia z tej patowej sytuacji, która grozi paraliżem państwa – powiedział Ryszard Petru, lider Nowoczesnej.

Podczas Zarządu przeanalizowano 2 scenariusze wyjścia z kryzysu.

  • Wariant, w którym PiS deklaruje otwartość na znalezienie drogi wyjścia z kryzysu. Nowoczesna przedstawi wówczas uzgodnioną wspólnie z innymi partiami opozycyjnymi propozycję rozwiązania sporu, która zostanie przekazana w formie listu do partii rządzącej.
  • Drugi wariant zakłada, że PiS zaostrzy sytuację w kraju i wykaże brak woli porozumienia. Wtedy Nowoczesna nie dopuści do rozpoczęcia kolejnego, 34. posiedzenia Sejmu. Opozycja uzgodni wspólne działania.

Lider Nowoczesnej oczekuje, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni PiS zaproponuje działanie zmierzające do kompromisu, które pozwoli zakończyć spór polityczny w kraju. Jeśli będzie inaczej Nowoczesna zapowiada złożenie wniosku o skrócenie kadencji Sejmu. Jednocześnie zaapeluje do Polaków, aby 11 stycznia 2017 r. jak najliczniej zgromadzili się przed Sejmem. W Polsce nie może być akceptacji dla łamania prawa w Sejmie i braku debaty parlamentarnej – podsumował Ryszard Petru.

Zarząd Nowoczesnej odbył się w składzie: Ryszard Petru – Przewodniczący; Katarzyna Lubnauer, Jerzy Meysztowicz Joanna Schmidt – Wiceprzewodniczący; Joanna Scheuring-Wielgus, Adam Szłapka, Michał Pihowicz, Joanna Scheuring-Wielgus, Wadim Tyszkiewicz.