Petru: Oczekuję od PiS-u rozwiązania kryzysu w najbliższych dniach

28/12/2016

Zarząd Nowoczesnej przeanalizował dwa warianty rozwiązania obecnego kryzysu politycznego w kraju. Pierwszy koncyliacyjny zakładający wolę rozwiązania kryzysu przez PiS oraz wariant konfrontacyjny, jeśli PiS będzie chciało „pójść na zwarcie”.

– Polskie państwo znalazło się w bardzo poważnym kryzysie. Klub PiS nielegalnie przegłosował budżet w Sali Kolumnowej. Grozi nam obecność dwóch Sejmów w polskim parlamencie. Jako Nowoczesna nie możemy do tego dopuścić. Zadaniem wszystkich odpowiedzialnych polityków jest poszukanie wyjścia z tej patowej sytuacji, która grozi paraliżem państwa – powiedział Ryszard Petru, lider Nowoczesnej.

Podczas Zarządu przeanalizowano 2 scenariusze wyjścia z kryzysu.

  • Wariant, w którym PiS deklaruje otwartość na znalezienie drogi wyjścia z kryzysu. Nowoczesna przedstawi wówczas uzgodnioną wspólnie z innymi partiami opozycyjnymi propozycję rozwiązania sporu, która zostanie przekazana w formie listu do partii rządzącej.
  • Drugi wariant zakłada, że PiS zaostrzy sytuację w kraju i wykaże brak woli porozumienia. Wtedy Nowoczesna nie dopuści do rozpoczęcia kolejnego, 34. posiedzenia Sejmu. Opozycja uzgodni wspólne działania.

Lider Nowoczesnej oczekuje, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni PiS zaproponuje działanie zmierzające do kompromisu, które pozwoli zakończyć spór polityczny w kraju. Jeśli będzie inaczej Nowoczesna zapowiada złożenie wniosku o skrócenie kadencji Sejmu. Jednocześnie zaapeluje do Polaków, aby 11 stycznia 2017 r. jak najliczniej zgromadzili się przed Sejmem. W Polsce nie może być akceptacji dla łamania prawa w Sejmie i braku debaty parlamentarnej – podsumował Ryszard Petru.

Zarząd Nowoczesnej odbył się w składzie: Ryszard Petru – Przewodniczący; Katarzyna Lubnauer, Jerzy Meysztowicz Joanna Schmidt – Wiceprzewodniczący; Joanna Scheuring-Wielgus, Adam Szłapka, Michał Pihowicz, Joanna Scheuring-Wielgus, Wadim Tyszkiewicz.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE