Ryszard Petru i Nowoczesna z życzeniami na Nowy Rok

Szanowni Państwo,
W ostatnim dniu niełatwego dla Polski 2016 roku, składam wszystkim serdeczne noworoczne życzenia.
To był trudny rok.
Na naszych oczach, w błyskawicznym tempie powstała Polska murów,
Polska zamkniętych na dialog drzwi,
Polska głębokich podziałów w rodzinach,
wśród przyjaciół, sąsiadów i współpracowników
Niestety, sprawdziły się nasze obawy: demokracja jest poważnie osłabiona, gospodarka zwalnia, a w Polakach wzrasta poczucie braku bezpieczeństwa i stabilności.
W najbliższych tygodniach musimy doprowadzić do bezpiecznego – najlepszego dla Polski rozwiązania kryzysu państwa.
Proponowane przez partię rządzącą rozwiązania są pozornie proste, ale w praktyce prowadzą donikąd.
Odpowiedzią na to nie może być jeszcze więcej obietnic bez pokrycia i jeszcze więcej długu zaciąganego na koszt naszych dzieci. Stawiamy czoła coraz większej fali populizmu.
W imieniu własnym i wszystkich posłów Nowoczesnej deklaruję, że zrobimy wszystko co możliwe, by przyszły rok był czasem merytorycznego dialogu i odbudowy zaufania.

(…)
Zobacz całe wystąpienie na YouTube Nowoczesna