PiS wprowadził chaos w edukacji, blamaż w dyplomacji, teraz w ochronie zdrowia

10/03/2017

W Sejmie procedowana jest bardzo ważna ustawa o sieci szpitali, to bardzo wielka zmiana, która będzie dotyczyć każdego  nas.

PiS proponuje, aby do wszystkich szpitali pieniądze trafiały ryczałtowo – czyli dla wszystkich tyle samo.  – Może się okazać, że wiele szpitali do których chodzimy, przestanie być miejscami, gdzie będziemy się mogli leczyć bezpłatnie bo nie dostaną już pieniędzy. Nie każdy szpital, który się specjalizuje w danej dziedzinie może być w tej sieci. To jest bardzo wielka ideologiczna zmiana, która będzie dotyczyć wielu Polaków. To dziej się teraz, gdy Polska jest w euforii po wyborze Tuska i blamażu polskiej dyplomacji. PiS chce wprowadzić kolejki, obniżyć jakość usług zdrowotnych i wprowadzić wielki chaos. – mówił w piątek Ryszard Petru przewodniczący Nowoczesnej.

Ustawa o sieci szpitali została wrzucona bez głębokiej analizy problemu. Od 1989 roku finansowanie opieki zdrowotnej odbywało się na różnych zasadach. Teraz wracamy do systemu budżetowego i to minister zdrowia będzie decydować, który szpital jakie pieniądze dostanie.  – Z góry narzucona kwota ma wystarczyć na 12 miesięcy. Wszystko w ramach tego samego budżetu co w latach poprzednich. – komentował PiSowskie pomysły na ochronę zdrowia poseł i lekarz Marek Ruciński – Dodatkowo dyskryminuje się szpitale niepubliczne. Teraz będzie tak, że 91 procent środków na szpitale będzie przekazywane ryczałtowo a 9 procent będzie do zdobycia w konkursach. –  mówił poseł.

Ustawa o sieci szpitali ogranicza konstytucyjne prawo o dostępie do ochrony zdrowia, dzieli placówki na lepsze i gorsze oraz zmienia kluczową zasadę, że to pieniądz powinien iść za pacjentem nie pacjent za pieniądzem. – Ta ustawa uderza w sektor prywatny blisko 400 szpitali zostanie poza siecią. To dzięki rozwojowi sektora prywatnego w ochronie zdrowia bardzo wzrosła jakość również w publicznych placówkach. – powiedział poseł  Marek Sowa.

Posłowie Nowoczesnej wystąpili do każdego wojewody z prośbą o podanie, które placówki wejdą do sieci szpitali a które zostaną poza, do dziś nie dostaliśmy odpowiedzi. PiS wprowadził chaos w edukacji  w zdrowiu a w dyplomacji kompletny blamaż.

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE