PiS wprowadził chaos w edukacji, blamaż w dyplomacji, teraz w ochronie zdrowia

W Sejmie procedowana jest bardzo ważna ustawa o sieci szpitali, to bardzo wielka zmiana, która będzie dotyczyć każdego  nas.

PiS proponuje, aby do wszystkich szpitali pieniądze trafiały ryczałtowo – czyli dla wszystkich tyle samo.  – Może się okazać, że wiele szpitali do których chodzimy, przestanie być miejscami, gdzie będziemy się mogli leczyć bezpłatnie bo nie dostaną już pieniędzy. Nie każdy szpital, który się specjalizuje w danej dziedzinie może być w tej sieci. To jest bardzo wielka ideologiczna zmiana, która będzie dotyczyć wielu Polaków. To dziej się teraz, gdy Polska jest w euforii po wyborze Tuska i blamażu polskiej dyplomacji. PiS chce wprowadzić kolejki, obniżyć jakość usług zdrowotnych i wprowadzić wielki chaos. – mówił w piątek Ryszard Petru przewodniczący Nowoczesnej.

Ustawa o sieci szpitali została wrzucona bez głębokiej analizy problemu. Od 1989 roku finansowanie opieki zdrowotnej odbywało się na różnych zasadach. Teraz wracamy do systemu budżetowego i to minister zdrowia będzie decydować, który szpital jakie pieniądze dostanie.  – Z góry narzucona kwota ma wystarczyć na 12 miesięcy. Wszystko w ramach tego samego budżetu co w latach poprzednich. – komentował PiSowskie pomysły na ochronę zdrowia poseł i lekarz Marek Ruciński – Dodatkowo dyskryminuje się szpitale niepubliczne. Teraz będzie tak, że 91 procent środków na szpitale będzie przekazywane ryczałtowo a 9 procent będzie do zdobycia w konkursach. –  mówił poseł.

Ustawa o sieci szpitali ogranicza konstytucyjne prawo o dostępie do ochrony zdrowia, dzieli placówki na lepsze i gorsze oraz zmienia kluczową zasadę, że to pieniądz powinien iść za pacjentem nie pacjent za pieniądzem. – Ta ustawa uderza w sektor prywatny blisko 400 szpitali zostanie poza siecią. To dzięki rozwojowi sektora prywatnego w ochronie zdrowia bardzo wzrosła jakość również w publicznych placówkach. – powiedział poseł  Marek Sowa.

Posłowie Nowoczesnej wystąpili do każdego wojewody z prośbą o podanie, które placówki wejdą do sieci szpitali a które zostaną poza, do dziś nie dostaliśmy odpowiedzi. PiS wprowadził chaos w edukacji  w zdrowiu a w dyplomacji kompletny blamaż.