Tak dla Euro, Tak dla samorządów i tak dla dobrze zorganizowanej Polski! To przesłanie Nowoczesnej z dzisiejszej Rady Krajowej.

11/03/2017

W sobotę, 11 marca br. odbyła się w Warszawie Rada Krajowa Nowoczesnej.

W wystąpieniu otwierającym posiedzenie Rady Przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru, powiedział: Aby zapobiec marginalizacji Polska musi wejść do  strefy euro.  Dzisiaj  jest to już kwestia naszego bezpieczeństwa i przyszłości. Na naszych oczach, przy akceptacji polskiego rządu – tworzy się Europa kilku prędkości. Niestety w kluczowym momencie z punktu widzenia przyszłości Polski rząd włączył wsteczny bieg. Jeśli taka będzie dalej polityka tego rządu to wyprowadzi nas z Unii.

(…) Polacy nie chcą z Europy wychodzić. Nie chcą być na jej peryferiach. Musimy zrobić wszystko co możliwe aby zapobiec takiemu scenariuszowi. 

O prawach i wolności decydowania dla kobiet mówiła poseł Joanna Scheuring-Wielgus. –- Ideologia PiS to odbieranie praw i wolności kobietom. Nie zgadzamy się z polityką nienawiści wobec kobiet. Nie dopuścimy do wycofania się polski z podpisanej konwencji antyprzemocowej. Jesteśmy jedyną partią po 1989 r. która walczy o prawa kobiet. Nie zgadzamy na to, by kobietę traktować jak broszkę.

O zagrożeniach jakie niesie realizacja obecnej polityki gospodarczej przez rząd PiS mówiła Paulina Hennig-Kloska. – Realizacja takiej polityki gospodarczej przez PiS, wprowadzanie w życie pomysłów obecnego rządu oznacza dalsze zadłużanie się państwa. To natomiast oznacza albo podnoszenie w przyszłości podatków, albo przekraczanie kolejnych ustawowych i konstytucyjnych progów ostrożnościowych. Dlatego Nowoczesna będzie przygotowała i będzie wnosiła do Sejmu kolejne ustawy gospodarcze i pro przedsiębiorcze.

– Reforma edukacji  przygotowana przez min. Zalewskiej niszczy polską szkołę i niszczy samorządy. To eksperyment wykonywany na dzieciach, rodzicach, nauczycielach i samorządach – mówiła wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. – We wrześniu czeka nas katastrofa, wrzesień to miesiąc przenoszenia dzieci do innych  szkół, to zwalnianie nauczycieli, coraz większych pieniędzy przez samorządy. Reforma PiS nie stworzy szkoły nowoczesnej z nowoczesnym sposobem nauczania. Szkoły Pis nie będą kształtowały świadomych, tolerancyjnych, otwartych na Świat Polsków.

O samorządach, o ich zadaniach, finansowaniu mówił poseł Marek Sowa.  – Nie będziemy biernie przyglądać się niszczeniu państwa i samorządności. PiS  niszczy samorząd bo ma świadomość, że w demokratyczny sposób nie jest wstanie samorządów przejąć.

Rada Krajowa uzupełniła skład Zarządu o Mirosława Pampucha.

W skład Zarządu wchodzą obecnie: Ryszard Petru, Katarzyna Lubnauer, Jerzy Meysztowicz, Joanna Scheuring-Wielgus, Paweł Rabiej, Joanna Schmidt, , Michał Pihowicz, Wadim Tyszkiewicz oraz Mirosław Pampuch.

Rada Krajowa podjęła następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1 /2017 RADY KRAJOWEJ NOWOCZESNEJ z dnia 11 marca 2017 r. w sprawie polityki europejskiej Rządu RP;
  2. Uchwała nr 2 /2017 RADY KRAJOWEJ NOWOCZESNEJ z dnia 11 marca 2017 r. w sprawie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym;
  3. Uchwała nr 3 /2017 RADY KRAJOWEJ NOWOCZESNEJ z dnia 11 marca 2017 r. w sprawie proponowanych zmian w ochronie zdrowia, m.in. centralnego finansowania ochrony zdrowia i propozycji stworzenia sieci szpitali

Zgodnie z art. 14 Statutu Nowoczesnej Rada Krajowa jest najwyższym organem uchwałodawczym między Konwencjami partii. W skład Rady Krajowej wchodzą: członkowie Zarządu Nowoczesnej, posłowie należący do Klubu Parlamentarnego Nowoczesnej, przewodniczący regionów. Do kompetencji Rady Krajowej należy m.in.: decydowanie o kierunkach programowych Nowoczesnej, podejmowanie decyzji o udziale w koalicjach programowych, wybór do dwóch członków Zarządu w czasie kadencji na wniosek Przewodniczącego.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE