Tak dla Euro, Tak dla samorządów i tak dla dobrze zorganizowanej Polski! To przesłanie Nowoczesnej z dzisiejszej Rady Krajowej.

W sobotę, 11 marca br. odbyła się w Warszawie Rada Krajowa Nowoczesnej.

W wystąpieniu otwierającym posiedzenie Rady Przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru, powiedział: Aby zapobiec marginalizacji Polska musi wejść do  strefy euro.  Dzisiaj  jest to już kwestia naszego bezpieczeństwa i przyszłości. Na naszych oczach, przy akceptacji polskiego rządu – tworzy się Europa kilku prędkości. Niestety w kluczowym momencie z punktu widzenia przyszłości Polski rząd włączył wsteczny bieg. Jeśli taka będzie dalej polityka tego rządu to wyprowadzi nas z Unii.

(…) Polacy nie chcą z Europy wychodzić. Nie chcą być na jej peryferiach. Musimy zrobić wszystko co możliwe aby zapobiec takiemu scenariuszowi. 

O prawach i wolności decydowania dla kobiet mówiła poseł Joanna Scheuring-Wielgus. –- Ideologia PiS to odbieranie praw i wolności kobietom. Nie zgadzamy się z polityką nienawiści wobec kobiet. Nie dopuścimy do wycofania się polski z podpisanej konwencji antyprzemocowej. Jesteśmy jedyną partią po 1989 r. która walczy o prawa kobiet. Nie zgadzamy na to, by kobietę traktować jak broszkę.

O zagrożeniach jakie niesie realizacja obecnej polityki gospodarczej przez rząd PiS mówiła Paulina Hennig-Kloska. – Realizacja takiej polityki gospodarczej przez PiS, wprowadzanie w życie pomysłów obecnego rządu oznacza dalsze zadłużanie się państwa. To natomiast oznacza albo podnoszenie w przyszłości podatków, albo przekraczanie kolejnych ustawowych i konstytucyjnych progów ostrożnościowych. Dlatego Nowoczesna będzie przygotowała i będzie wnosiła do Sejmu kolejne ustawy gospodarcze i pro przedsiębiorcze.

– Reforma edukacji  przygotowana przez min. Zalewskiej niszczy polską szkołę i niszczy samorządy. To eksperyment wykonywany na dzieciach, rodzicach, nauczycielach i samorządach – mówiła wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. – We wrześniu czeka nas katastrofa, wrzesień to miesiąc przenoszenia dzieci do innych  szkół, to zwalnianie nauczycieli, coraz większych pieniędzy przez samorządy. Reforma PiS nie stworzy szkoły nowoczesnej z nowoczesnym sposobem nauczania. Szkoły Pis nie będą kształtowały świadomych, tolerancyjnych, otwartych na Świat Polsków.

O samorządach, o ich zadaniach, finansowaniu mówił poseł Marek Sowa.  – Nie będziemy biernie przyglądać się niszczeniu państwa i samorządności. PiS  niszczy samorząd bo ma świadomość, że w demokratyczny sposób nie jest wstanie samorządów przejąć.

Rada Krajowa uzupełniła skład Zarządu o Mirosława Pampucha.

W skład Zarządu wchodzą obecnie: Ryszard Petru, Katarzyna Lubnauer, Jerzy Meysztowicz, Joanna Scheuring-Wielgus, Paweł Rabiej, Joanna Schmidt, , Michał Pihowicz, Wadim Tyszkiewicz oraz Mirosław Pampuch.

Rada Krajowa podjęła następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1 /2017 RADY KRAJOWEJ NOWOCZESNEJ z dnia 11 marca 2017 r. w sprawie polityki europejskiej Rządu RP;
  2. Uchwała nr 2 /2017 RADY KRAJOWEJ NOWOCZESNEJ z dnia 11 marca 2017 r. w sprawie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym;
  3. Uchwała nr 3 /2017 RADY KRAJOWEJ NOWOCZESNEJ z dnia 11 marca 2017 r. w sprawie proponowanych zmian w ochronie zdrowia, m.in. centralnego finansowania ochrony zdrowia i propozycji stworzenia sieci szpitali

Zgodnie z art. 14 Statutu Nowoczesnej Rada Krajowa jest najwyższym organem uchwałodawczym między Konwencjami partii. W skład Rady Krajowej wchodzą: członkowie Zarządu Nowoczesnej, posłowie należący do Klubu Parlamentarnego Nowoczesnej, przewodniczący regionów. Do kompetencji Rady Krajowej należy m.in.: decydowanie o kierunkach programowych Nowoczesnej, podejmowanie decyzji o udziale w koalicjach programowych, wybór do dwóch członków Zarządu w czasie kadencji na wniosek Przewodniczącego.