„Posadź Szyszkę, posadź drzewo” – Nowoczesna z akcją zachęcającą do sadzenia drzew

Niemal w całej Polsce trwa masowa wycinka drzew, w wielu miejscach wycinane są całe obszary. – Skutki ustawy przygotowanej przez ministra ochrony środowiska Jana Szyszko widzimy codziennie. Niestety nie da się już tego cofnąć – mówiły w Sejmie (7.03.2017 r.) podczas konferencji posłanki Monika Rosa i Ewa Lieder. Dlatego Nowoczesna zainicjowała akcję „Posadź Szyszkę, posadź drzewo”.

Akcja sadzenia drzew będzie prowadzona w całej Polsce. Działacze Nowoczesnej we wszystkich regionach Polski zwrócili się w poniedziałek do władz samorządowych (prezydentów, burmistrzów, wójtów) z prośbą o zgodę na posadzenie drzew w miejscach publicznych oraz o wskazanie tych miejsc. Tylko w poniedziałek inicjatywę sadzenia drzew podjęło 50 kół Nowoczesnej, m.in. w Częstochowie, Grudziądzu, Gdańsku, Kielcach, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu.

W pismach do władz samorządowych działacze Nowoczesnej pisali: „Chcielibyśmy podjąć się zorganizowania akcji nasadzeń drzew i zaproszenia do niej zarówno mieszkańców dzielnicy, jak również przedsiębiorców oraz pracowników firm mieszczących się na terenie miasta / gminy… Ponadto chcemy promować ideę rozwoju terenów zielonych dzięki upowszechnianiu zwyczaju sadzenia drzew w związku z upamiętnieniem narodzin dziecka czy też innych ważnych wydarzeń w życiu mieszkańców dzielnicy”.

Jednocześnie Nowoczesna przygotowała i złożyła do marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o ochronie środowiska. Jego celem jest zastopowanie i przeciwdziałanie w przyszłości masowej wycince drzew.

Nowoczesna proponuje m.in.:

– upoważnienie samorządów do ochrony okazów o szczególnej wartości przyrodniczej, które nie są pomnikami przyrody;

– by to, jakie drzewa będzie można wycinać bez zezwolenia, zależało od szybkości wzrostu drzew, przy czym wydzielone zostały rodzaje drzew według wcześniejszego podziału ujętego w rozporządzeniu. To oznacza, że bez zezwolenia można będzie wyciąć te drzewa, których drzewostan można szybko odtworzyć;

– skrócenie terminów administracyjnych udzielania zezwoleń i zmniejszenie opłat za udzielane zezwolenia;

– określenie maksymalnego obszaru wycinki drzew do 50 m kw. dla drzew szybko rosnących,  i 25 m kw. dla krzewów.

Zaproponowane przez Nowoczesną zapisy w projekcie nowelizacji powinny być akceptowalne zarówno dla właścicieli prywatnych działek, na których rosną drzewa, jak i dla władz samorządowych oraz przyrodników.