Posłanki Nowoczesnej protestują przeciw postępowaniu wobec nauczycielek z Zabrza za wsparcie czarnego protestu.

10/02/2017

Posłanki Nowoczesnej protestują przeciwko zastraszaniu i wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycielek Zespołu Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu za to, że ubrane na czarno wspierały jesienne czarne protesty. „Stawianie  zarzutów o rzekome uchybienie godności zawodu nauczyciela spowodowane udziałem w proteście nauczycielek przeciwko zmianom w prawie aborcyjnym jest nieuzasadnione i łamie jako posłanki Klubu poselskiego Nowoczesna, stanowczo protestujemy przeciwko tym działaniom Kuratorium oraz nieuprawnionej interpretacji Karty Nauczyciela” –  napisały posłanki Nowoczesnej w liście skierowanym do Kuratorium Oświaty w Katowicach.

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2017/02/SKAN-PISMA-Poslanki-Nowoczesnej-ze-wsparciem-dla-nauczycielek-z-Zabrza.pdf” title=”SKAN PISMA Poslanki Nowoczesnej ze wsparciem dla nauczycielek z Zabrza”]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE