Posłanki Nowoczesnej protestują przeciw postępowaniu wobec nauczycielek z Zabrza za wsparcie czarnego protestu.

Posłanki Nowoczesnej protestują przeciwko zastraszaniu i wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycielek Zespołu Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu za to, że ubrane na czarno wspierały jesienne czarne protesty. „Stawianie  zarzutów o rzekome uchybienie godności zawodu nauczyciela spowodowane udziałem w proteście nauczycielek przeciwko zmianom w prawie aborcyjnym jest nieuzasadnione i łamie jako posłanki Klubu poselskiego Nowoczesna, stanowczo protestujemy przeciwko tym działaniom Kuratorium oraz nieuprawnionej interpretacji Karty Nauczyciela” –  napisały posłanki Nowoczesnej w liście skierowanym do Kuratorium Oświaty w Katowicach. [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2017/02/SKAN-PISMA-Poslanki-Nowoczesnej-ze-wsparciem-dla-nauczycielek-z-Zabrza.pdf” title=”SKAN PISMA Poslanki Nowoczesnej ze wsparciem dla nauczycielek z Zabrza”]