POWOŁANIE KOMISJI ŚLEDCZEJ WS. INWIGILACJI POLITYKÓW OPOZYCJI

– Nowoczesna przygotowała i złożyła do Marszałka Sejmu projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działania organów i instytucji w tym policji i innych służb wobec opozycji pozaparlamentarnej i parlamentarnej w tym wobec przewodniczącego partii Nowoczesna i posła na Sejm VIII kadencji Ryszarda Petru w lipcu 2017 roku. Pod wnioskiem, oprócz posłów Nowoczesnej podpisali się również posłowie PO i UED.

– Wniosek ten dotyczy sprawy fundamentalnej dla demokracji, praworządności i wolności obywatelskich – mówił prezentując w Sejmie wniosek o powołanie Komisji poseł Adam Szłapka.
Przypomnijmy, że do inwigilacji polityków opozycji przez służby państwowe doszło podczas lipcowych protestów obywateli, którzy w wielu miastach polski protestowali przeciwko przeprowadzanej przez PiS reformie wymiaru sprawiedliwości. Wystraszona powszechnymi protestami partia rządząca zastosowała wobec protestujących techniki operacyjne polegające m.in. na śledzeniu polityków. [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2017/10/Komisja-sledcza-inwigilacja-11.10.17.pdf” title=”Komisja sledcza – inwigilacja 11.10.17″]