POWOŁANIE KOMISJI ŚLEDCZEJ WS. INWIGILACJI POLITYKÓW OPOZYCJI

11/10/2017

– Nowoczesna przygotowała i złożyła do Marszałka Sejmu projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działania organów i instytucji w tym policji i innych służb wobec opozycji pozaparlamentarnej i parlamentarnej w tym wobec przewodniczącego partii Nowoczesna i posła na Sejm VIII kadencji Ryszarda Petru w lipcu 2017 roku. Pod wnioskiem, oprócz posłów Nowoczesnej podpisali się również posłowie PO i UED.

– Wniosek ten dotyczy sprawy fundamentalnej dla demokracji, praworządności i wolności obywatelskich – mówił prezentując w Sejmie wniosek o powołanie Komisji poseł Adam Szłapka.
Przypomnijmy, że do inwigilacji polityków opozycji przez służby państwowe doszło podczas lipcowych protestów obywateli, którzy w wielu miastach polski protestowali przeciwko przeprowadzanej przez PiS reformie wymiaru sprawiedliwości. Wystraszona powszechnymi protestami partia rządząca zastosowała wobec protestujących techniki operacyjne polegające m.in. na śledzeniu polityków.

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2017/10/Komisja-sledcza-inwigilacja-11.10.17.pdf” title=”Komisja sledcza – inwigilacja 11.10.17″]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE