Prezydent betonuje Sąd Najwyższy!

15/02/2022
Prezydent betonuje Sąd Najwyższy

Jeżeli ktoś ocenia dobrze lub nawet dostatecznie prezydencki projekt noweli o Sądzie Najwyższym, wierząc że przyniesie on pozytywne zmiany – to tak naprawdę go nie czytał. W ten sposób Prezydent betonuje Sąd Najwyższy.


Na początku lutego 2022 roku do Sejmu wpłynął, złożony przez Prezydenta Andrzeja Dudę, projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej.


 

JEST ŹLE A BĘDZIE GORZEJ!

To co proponuje dla polskiego sądownictwa Andrzej Duda nie tylko „betonuje” zdeformowaną poprzednimi ustawami rzeczywistość, ale także wprowadza nowe, bardzo niebezpieczne rozwiązania. Zapisana w projekcie likwidacja Izby Dyscyplinarnej jest tylko propagandowym wykonaniem wyroków TSUE. W rzeczywistości pozwala na sprytne wprowadzenie bardzo niebezpiecznego rozwiązania, bo Prezydent przyznaje sobie uprawnienie do kreowania składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Według projektu Prezydenta będzie On wybierał 11 sędziów tej Izby. Tak więc może powołać sędziów wybranych przez obecną KRS, może też wybrać tych samych sędziów, którzy zasiadali już w Izbie Dyscyplinarnej. Nie ma nad tym żadnej kontroli, bo Prezydent, jako przedstawiciel władzy wykonawczej, a także polityk, będzie wybierał jednoosobowo, według własnego uznania, a więc arbitralnie.

BEZSTRONNOŚĆ

Kolejną niebezpieczną kwestią będzie test na bezstronność sędziego. W Kodeksie Postępowania Cywilnego i Kodeksie Postępowania Karnego są bowiem przepisy, które pozwalają stronie na złożenie wniosku o wyłączenie sędziego, gdy zachodzi obawa co do jego bezstronności. Nie ma więc potrzeby kolejnej regulacji.

Dlaczego więc ten pomysł? Tak naprawdę chodzi o stworzenie przepisu, który ma być swoistego rodzaju “straszakiem” wobec sędziego – spróbuj tylko zakwestionować działania rządzących… a zobaczysz, co się czeka! Prowadzi to w konsekwencji do pozbawienia sędziów godności wykonywanego przez nich zawodu, a tu już prosta droga do naruszenia niezawisłości.

W ten sposób sędziowie będą mogli być prześladowani za stosowanie się do orzeczeń europejskich trybunałów. Wprowadza się bowiem rozwiązanie, które zmierza dokładnie do tego, aby proeuropejskie interpretacje dotyczące wadliwości powołania neo-sędziów stanowiły wprost delikt dyscyplinarny. Sędziowie nie będą już mogli podważać orzeczeń wydanych przez neo-sędziów, tylko z powodu powołania ich przez neo-KRS. Sędzia będzie mógł zadać pytanie prejudycjalne, ale nie wolno mu będzie wykonać wyroku TSUE w tym zakresie. A to doprowadzi to  do zablokowania wykonania orzeczeń Trybunałów i badania statusu neo-sędziów;

INTERES POLITYCZNY

Ten projekt od początku nie miał zamiaru przywrócić praworządności. Tak Prezydent betonuje Sąd Najwyższy – i to na lata. Nie miał zamiaru naprawić represyjnego wobec sędziów systemu. Rządzące partie oraz Andrzej Duda realizują w ten sposób swoje polityczne interesy, rujnując polski wymiar sprawiedliwości.

Barbara DolniakNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE