Przedstawiciele strony społecznej nie wpuszczeni do Sejmu

26/10/2017

– Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela z powodu decyzji Marszałka, musiało odbyć się poza budynkiem Sejmu, ponieważ Marszałek Sejmu nie wpuścił przedstawicieli strony społecznej do Sejmu. – powiedział na konferencji prasowej w Sejmie poseł Mirosław Suchoń.

Poseł Suchoń apelował do Pana Marszałka by dopuścił stronę społeczną do dyskusji podczas posiedzeń zespołu, argumentując: – Prawa człowieka są coraz częściej naruszane przez rządzących, dlatego tak ważne jest abyśmy o tych sprawach dyskutowali i monitorowali ich przestrzeganie. To nasz obowiązek jako parlamentarzystów. Będziemy spotykać się choćby na przystankach.

– Polski Sejm staje się powoli parlamentem niemym. My jako posłwie jesteśmy ograniczani w swoich wystąpieniach, Marszałek łamiąc regulamin Sejmu odbiera nam głos lub nie pozwola w ogóle na mównicę dotrzeć – komentowała sprawę członkini prezydium Zespołu Parlamentarnego posłanka Monika Wielichowska.

Jacek Protasiewicz komentował działania aparatu państwowego, który jego zdaniem ogranicza prawo do zgromadzeń – Sprawa nie jest marginalna, bo tylko z jednego raportu organizacji pozarządowej, którą jest stowarzyszenie Obywatele RP wynika, że obecnie prowadzonych jest ponad 800 postępowań, a skala wymierzonych kar pieniężnych w postaci mandatów to prawie pół miliona złotych.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE