Publikujemy Czarną Księgę 5 lat rządów PiS

Publikujemy Czarną Księgę 5 lat rządów PiS

Przez 5 ostatnich lat, mając pełnię władzy w Sejmie oraz Prezydenta, ciesząc się ogólnoświatową koniunkturą gospodarczą, która przyniosła zasadniczy wzrost dochodów budżetowych, PiS zmarnował szansę na realną poprawę funkcjonowania państwa. W wielu dziedzinach po 5 latach rządów PiS sytuacja jest gorsza, niż była w 2015 roku. Tak jest z inwestycjami, z ochroną zdrowia, stanem praworządności w Polsce, czy z edukacją.

W innych dziedzinach nie mamy postępu, na jaki zasługują Polacy i jaki był możliwy dzięki dodatkowym środkom budżetowym, wynikającym z dobrej sytuacji gospodarczej panującej na świecie. Ponadto, mimo dodatkowych wpływów budżetowych, dług publiczny wzrósł o 500 mld zł. Dynamika jego wzrostu w czasie pandemii jest znacząco wyższa niż w innych krajach UE, a deficyt sektora finansów publicznych jest najwyższy w całej Unii. Mimo gigantycznego zadłużenia na skutek polityk emerytalnej PiS, Polaków czekają w przyszłości głodowe emerytury.

Przeczytajcie całą Czarną Księgę: Czarna-Księga_5-lat-rządów-PiS