Publikujemy Czarną Księgę 5 lat rządów PiS

24/11/2020
Adnotacja 2020-11-24 110156

Przez 5 ostatnich lat, mając pełnię władzy w Sejmie oraz Prezydenta, ciesząc się ogólnoświatową koniunkturą gospodarczą, która przyniosła zasadniczy wzrost dochodów budżetowych, PiS zmarnował szansę na realną poprawę funkcjonowania państwa. W wielu dziedzinach po 5 latach rządów PiS sytuacja jest gorsza, niż była w 2015 roku. Tak jest z inwestycjami, z ochroną zdrowia, stanem praworządności w Polsce, czy z edukacją.

W innych dziedzinach nie mamy postępu, na jaki zasługują Polacy i jaki był możliwy dzięki dodatkowym środkom budżetowym, wynikającym z dobrej sytuacji gospodarczej panującej na świecie. Ponadto, mimo dodatkowych wpływów budżetowych, dług publiczny wzrósł o 500 mld zł. Dynamika jego wzrostu w czasie pandemii jest znacząco wyższa niż w innych krajach UE, a deficyt sektora finansów publicznych jest najwyższy w całej Unii. Mimo gigantycznego zadłużenia na skutek polityk emerytalnej PiS, Polaków czekają w przyszłości głodowe emerytury.

Przeczytajcie całą Czarną Księgę: Czarna-Księga_5-lat-rządów-PiSNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE