Koalicja Obywatelska składa projekt ustawy posła Nowoczesnej, Krzysztofa Mieszkowskiego, ws. statusu artysty zawodowego!

Koalicja Obywatelska składa projekt ustawy posła Nowoczesnej, Krzysztofa Mieszkowskiego, ws. statusu artysty zawodowego!

Obecnie nie ma spójnego systemu finansowania kultury. Nie ma spójnego systemu finansowania pracy artystów. Składamy nasz projekt ustawy. Mamy nadzieję, że artyści z tego skorzystają. Będziemy z nimi rozmawiać, prowadzić z nimi debaty i dialogi.

Ustawa wprowadza możliwość uzyskania przez artystów zawodowych dopłat w wysokości od 50% do 80% składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli ich dochód z tytułu działalności artystycznej nie przekracza średniej krajowej. Dodatkowo ustawa wprowadza Kartę Artysty, która może uprawniać do szeregu dodatkowych świadczeń lub zniżek na podstawie odrębnych umów pomiędzy podmiotami (np. muzeami, teatrami, ale również podmiotami prywatnymi takimi jak kina czy siłownie).

Całość ustawy można przeczytać, klikając w link: StatusArtystyZawodowego-projekt-ustawy-z-uzasadnieniem-fin.