Projekt ustawy Krzysztofa Mieszkowskiego, ws. statusu artysty zawodowego!

02/12/2020
Krzysztof-Mieszkowski-fot.-Kancelaria-Sejmu-Rafał-Zambrzycki-e1552824677635
Obecnie nie ma spójnego systemu finansowania kultury. Nie ma spójnego systemu finansowania pracy artystów. Składamy nasz projekt ustawy. Mamy nadzieję, że artyści z tego skorzystają. Będziemy z nimi rozmawiać, prowadzić z nimi debaty i dialogi.

Ustawa wprowadza możliwość uzyskania przez artystów zawodowych dopłat w wysokości od 50% do 80% składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli ich dochód z tytułu działalności artystycznej nie przekracza średniej krajowej. Dodatkowo ustawa wprowadza Kartę Artysty, która może uprawniać do szeregu dodatkowych świadczeń lub zniżek na podstawie odrębnych umów pomiędzy podmiotami (np. muzeami, teatrami, ale również podmiotami prywatnymi takimi jak kina czy siłownie).

Całość ustawy można przeczytać, klikając w link: StatusArtystyZawodowego-projekt-ustawy-z-uzasadnieniem-fin.

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE