Stanowisko Zarządu Nowoczesnej w sprawie próby zaostrzania prawa aborcyjnego

29/10/2020
Stanowisko Zarządu Nowoczesnej w sprawie próby zaostrzania prawa aborcyjnego

Stanowisko Zarządu Nowoczesnej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie próby zaostrzania prawa aborcyjnego przez wyrok pseudotrybunału.

Dziś na polskich ulicach toczy się walka prawa człowieka! O wolność i prawo do decydowania o sobie, o godność i podmiotowość! Jesteśmy na tych protestach z Wami i dla Was! Macie nasze pełne wsparcie!

Aborcja w Polsce powinna być darmowa, legalna i bezpieczna. Standardem UE jest dostęp kobiet do legalnej aborcji, jest to kwestia przynależności do zachodniej cywilizacji i prawa do decydowania o sobie na równi z obywatelkami innych krajów UE. Tylko dostęp do edukacji i antykoncepcji sprawią, że aborcji będzie mniej.

Ograniczenie prawa do aborcji narusza prawa kobiet do życia, zdrowia, niedyskryminacji, równości, prywatności oraz wolności od tortur i nieludzkiego traktowania.

Restrykcyjne prawo aborcyjne negatywnie wpływa na zdrowie kobiet, pogłębia nierówności społeczne i doprowadza do wielu tragedii. Likwidacja przesłanki embriopatologicznej w i tak bardzo restrykcyjnym polskim prawie antyaborcyjnym oznacza niemal całkowity zakaz aborcji w ramach prawa. Oznacza cierpienia kobiet i całych rodzin.

Prawo to nie jest obowiązek. Kobieta ma prawo decydować: ciążę zakończyć albo ją kontynuować, w każdej dokonanej decyzji powinna być wspierana i szanowana.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w przeszłości orzekł, że utrudniając szybki dostęp to aborcji, polski rząd naruszył prawa kobiet zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Liczne międzynarodowe organy zajmujące się prawami człowieka, w tym Komitet Praw Człowieka, Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Komitet ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, oraz Komitet Przeciwko Torturom, wezwały rządy państw do usunięcia barier w dostępie do usług aborcyjnych oraz zapewnienia dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji.

Sprzeciw wobec zakazowi aborcji, sprzeciw wobec ograniczeniu praw i wolności człowieka jest wykrzykiwany podczas masowych protestów w całej Polsce. Jesteśmy cząstką tych protestów, to nasza wspólna sprawa! Nie można milczeć, gdy dzieje się zło. Nie można milczeć, gdy mimo epidemii, rządząca partia zmusza nas swymi działaniami do wyjścia na ulicę!

Jesteśmy, pomagamy i będziemy pomagać. W organizacji, w pomocy prawnej, w zmianie prawa, w różnych trudnych sytuacjach.

Aborcja to decyzja. I powinna należeć tylko do kobiety. Przemoc instytucjonalna wobec kobiet od lat narasta – ograniczona dostępność antykoncepcji, brak edukacji seksualnej i równościowej, ograniczenia w dostępie do ginekologa, badań prenatalnych, niezauważenie potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami, brak finansowania zabiegów in vitro, brak wsparcia kobiet, które poroniły itd.

Do rządu apelujemy – zajmijcie się żywymi!

Nie zmuszajcie ludzi do masowych protestów w okresie epidemii zabierając im podstawowe prawa do decydowania o sobie!

Do wspaniałych protestujących osób – bądźcie odważni i wytrwali, nie dajcie się prowokować! Jesteśmy i pomożemy!NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE