Rasizm doktryną polskiego kościoła?

04/06/2021
Rasizm doktryną polskiego kościoła

Abp. Marek Jędraszewski ogłosił rasizm oficjalną doktryną kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce. Metropolita krakowski nie pozostawia żadnych złudzeń.

W homilii podczas uroczystości Bożego Ciała w Krakowie powiedział: „Duchowa jedność, ciągłość i trwałość narodu polskiego ma swój bardzo konkretny i naukowo wymierny fundament. Jest nim jego biologiczna ciągłość i siła”.

W podobną biologiczną ciągłość i siłę wierzyli i wierzą inżynierowie przemysłu rasowego. Abp. Jędraszewski, nawiązując do apelu kardynała Wyszyńskiego, mówił, by Polacy nie naśladowali „modnych lalek, których pełne są teatry, kabarety, kawiarnie, redakcje”. Dziś teatry, kawiarnie i redakcje pełne są niemodnych, w oczach katolickiego kościoła, chrześcijan, chrześcijan otwartych na innych, otwartych na uchodźców, otwartych na naukę i wiedzę. Pytanie: kogo pełen jest polski kościół?

Prawdoszczelnych, katolików, którzy z pokoleniowej, wyniesionej z rodzinnego domu tradycji udają, że nie widzą, udają, że nie słyszą i udają, że nie wiedzą. A może dobrze czują się, słysząc faszystowskie poglądy,? Przecież czynne wspieranie faszystowskich organizacji jest tradycją kościoła katolickiego, tradycją, której nigdy się nie wyrzekł i nigdy za nią nie przeprosił, o czym wspomina w swoim tekście prof. Jan Hartman. Taką tradycję polski kościół katolicki za przyzwoleniem swoich wiernych w pokornej ciszy słuchających wypowiedzi abp. Jędraszewskiego konsekwentnie pielęgnuje. Wielka szkoda. I wielka wina wiernych kościoła katolickiego.

Jędraszewski twierdzi, że „na silnym fundamencie ciągłości biologicznej buduje się moc kulturowa narodu – jego duch, jego przywiązanie do trwałych wartości, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To one decydują o jego duchowej tożsamości i to one powinny być bronione za wszelką cenę, także jeśli trzeba, za cenę krwi i oddanego ojczyźnie z całą świadomością własnego życia”. Przywiązanie do tradycyjnych wartości, do patriarchalnego systemu i oddawania życia za ojczyznę niebezpiecznie powiela idee religijnych fundamentalistów, gotowych w samobójczych zamachach masowo mordować myślących inaczej. Fundamentalistów różni tylko położenie geograficzne. Zaciekłość, z jaką chcą narzucić swoją niebezpiecznie słuszną rację, jest zawsze ta sama.

Skąd jednak u abp. Jędraszewskiego – ultraortodoksyjnego katolika – darwinizm? Jak widać, walka o byt faszystowskich katolików przybiera dzisiaj każdą formę. Każdą skuteczną formę. Nawet najbardziej karykaturalną. Kobiety, czyli podręczne, przeznaczone są wyłącznie do rodzenia prawdziwych Polaków na masową skalę, prawdziwi Polacy zaś powinni bohatersko ginąć w wojnach o katolicką wyznaniową ojczyznę. Decydującym kryterium udziału-selekcji jest higiena etniczna. Czystość krwi. Zawartość cukru w cukrze.

Można ironizować, ale konsekwencje takiej ideologii są zatrważające. Jędraszewski jednoznacznie przyznaje się do faszystowskich korzeni, które były inspiracją dla niemieckiego nazizmu. Katolicki nazizm z twarzą metropolity krakowskiego prowadzi do morderczych podziałów politycznych, realnego zagrożenia dla cudzoziemców, ale także dla Ukraińców mieszkających i pracujących w Polsce. To w końcu bezpośrednie zagrożenie życia dla osób o innym kolorze skóry niż biały czy posługujących się innym językiem niż polski. Ale finałem powinna być wojna domowa. Wojna polsko/polska pod flagą biało-czerwoną.

Jędraszewskiemu śni się patriarchalny instytut czystości rasowej i przydatności kobiet do życia w homogenicznym państwie wyznaniowym. Filozof Marcin Król wielokrotnie stawiał pytanie o źródła zła. Jednym z nich jest kościół katolicki.

Krzysztof MieszkowskiNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE