Ryszard Petru na demonstracji KOD przed Trubynałem Konsytucyjnym

Oczekujemy zwołania posiedzenia i zaprzestania stałego łamania regulaminu Sejmu, dopuszczenia wszystkich posłów do udziału w debacie oraz przywrócenia możliwości wykonywania przez media ich Konstytucyjnego prawa do informowania opinii publicznej o pracach Parlamentu RP.