Spotkanie zespołu ekspertów Sieci Eksperckiej Lepsza Polska – obszar Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (SELP CNT)

17 grudnia 2016 w Sejmie RP odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie zespołu ekspertów wspierających Nowoczesną w ramach Sieci Eksperckiej Lepsza Polska  – obszar Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (SELP CNT). Nowoczesna organizując Sieć Ekspercką podjęła decyzję, że zespoły eksperckiej SELP będą pokrywały się zakresem zainteresowań z komisjami Sejmu RP. Eksperci SELP CNT reprezentują więc wiele obszarów pokrywających się w dużej części z zakresem działania sejmowej komisji CNT.

Zakres działania komisji CNT, a więc również i SELP CNT, jest dość szeroki i obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • innowacje – rozumiane zarówno jako badania naukowe, ich komercjalizację, innowacyjne nowe firmy, wdrażające czasem zupełnie nowe modele działania, jak również działania istniejących, „starszych” przedsiębiorstw, polegające na wykorzystaniu nowoczesnej technologii w celu podniesienia konkurencyjności lub uruchomienia całkowicie nowych obszarów działania,
  • bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo cybernetyczne
  • ochrona danych osobowych – w połączeniu z kwestiami ich bezpieczeństwa są coraz ważniejszym aspektem dla współczesnej gospodarki oraz obywateli państw,
  • cyfryzacja / informatyzacja kraju – zarówno na poziomie ogólnokrajowym (centralnym) jak również z ukierunkowaniem na obywateli, przedsiębiorstwa i innego typu instytucje.

W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe efekty prac ekspertów zespołu CNT oraz plany na dalsze działania.

Spotkanie rozpoczęli posłowie Nowoczesnej zasiadający w sejmowej komisji CNT – Paweł Pudłowski (przewodniczący komisji) oraz Marta Golbik – powitaniem i podziękowaniem zespołowi SELP CNT za wykonaną pracę wraz z sugestiami dotyczącymi jej dalszego rozwoju.

Paweł Rabiej, członek zarzadu krajowego Nowoczesnej i Koordynator krajowy SELP, opisał strategiczne cele działania Sieci Eksperckiej.

Mateusz Sabat, dyrektor Zespołu Analiz Nowoczesnej, Zastępca koordynatora krajowego SELP omówił szczegółowo efekty konsultacji społecznych nt ridesharingu i przedstawił plan dalszych prac w temacie, zachęcając ekspertów SELP CNT do zaangażowania.

Prowadzący spotkanie Rafał Żelazny, koordynator krajowy SELP CNT, omówił miejsce obszaru CNT w SELP w kontekście struktury, składu, kompetencji i zadań zespołu ekspertów. Wskazał na konieczność wyodrębnienia aktywności o charakterze operacyjnym i aktywności o charakterze strategicznym (programowym).

Michał Kołak, zastępca koordynatora krajowego SELP CNT, zaprezentował dotychczasowe rezultaty działalności i zastosowane metody pracy zespołu. Były to m.in.:

  • wsparcie posłów Nowoczesnej w obszarze CNT – przygotowanie opinii nt. programów, strategii etc., interpelacji, propozycji zmian procedowanych ustaw/rozporządzeń,
  • udział w organizacji konsultacji społecznych Nowoczesnej ws. ridesharingu, samych konsultacjach oraz ciągu dalszym prac Nowoczesnej – we współpracy z Zespołem Analiz Nowoczesnej,
  • nawiązywanie współpracy z innymi zespołami Sieci Eksperckiej, zespołami Nowoczesnej oraz organizacjami / instytucjami z Polski i zagranicy.