Ryszard Petru z wizytą w Berlinie

Ryszard Petru, lider Nowoczesnej w dniach 21-22 kwietnia przebywał w Berlinie na zaproszenie Fundacji Friedricha Naumanna na rzecz Wolności.

Spotkał się między innymi ze Stephanem Steinleinem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz z Alexandrem Graf Lambsdorffem – Eurodeputowanym ALDE.

Po południu w berlińskim Allianz Forum Ryszard Petru wygłosił przemówienie w ramach 10-tej edycji Berlin Freedom Speech. To już po raz 10-ty Fundacja Friedricha Naumanna na rzecz Wolności zaprasza do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu uznane europejskie autorytety. W dotychczasowym gronie mówców znaleźli się między innymi: prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck czy premier Holandii Mark Rutte.

Obejrzyj wystąpienie Ryszarda Petru w Berlinie >>

Treść wystąpienia w języku polskim oraz zdjęcia >>

W piątek 22.04. Ryszard Petru spotkał się z Dr. Joachimem Bertele – Zastępcą Doradcy Kanclerz Merkel ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (na zdjęciu poniżej) oraz z Christianem Lindnerem – Przewodniczącym Wolnej Partii Demokratycznej (FDP).