Sprzeciwiamy się karaniu za empatię i przyjaźń! Apelujemy o wycofanie zarzutów za pomoc w przeprowadzeniu aborcji.

Sprzeciwiamy się karaniu za empatię i przyjaźń! Apelujemy o wycofanie zarzutów za pomoc w przeprowadzeniu aborcji.

Artykuł 2. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku mówi, że “Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Zgodnie z fundamentalnymi zasadami demokracji w państwie demokratycznym każdy obywatel posiada prawo do zarządzania sobą i swoim ciałem bez ingerencji osób trzecich oraz podejmowania działań o charakterze aktywistycznym i politycznym w celu dokonania zmian w systemie prawnym i udzielenia pomocy innym obywatelom. 

Polska jako państwo demokratyczne musi przestrzegać zarówno prawa obowiązującego w granicach państwa, jak i prawa międzynarodowego. Obecne prawo międzynarodowe pozwala na dokonywanie zabiegów aborcji, czego efektem jest wprowadzenie takiej możliwości w coraz większej liczbie państw. Państwa, w których takiej możliwości nie ma lub jest ona ograniczona, funkcjonują niezależne organizacje pomagające obywatelom potrzebującym aborcji. Aktywiści i aktywistki organizacji pomagających w dokonywaniu zabiegów aborcji mówią, że zapotrzebowanie na ich działania stale wzrasta.

W Polsce również funkcjonują organizacje pomagające osobom potrzebującym zabiegu aborcji. Jedną z takich organizacji jest nieformalna grupa Aborcyjny Dream Team, która swoją działalność rozpoczęła w 2018 roku, a od 2019 roku działa w stowarzyszeniu organizacji feministycznych Aborcja Bez Granic. Grupa ta jest wspierana przez wiele organizacji międzynarodowych, m.in. Amnesty International, FIGO oraz ministerstwa spraw zagranicznych wielu europejskich państw. 

Aktywiści i aktywistki z Aborcyjnego Dream Teamu są stale narażeni na otrzymywanie gróźb i oskarżeń ze strony osób sprzeciwiających się zabiegom aborcji. W związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej wydaną w październiku 2020 roku o niezgodności polskiego prawa aborcyjnego z Konstytucją RP wobec osób zaangażowanych w pomoc przy zabiegach aborcyjnych rozpoczęła się fala działań mających na celu wycofanie się ich z działalności. Wśród działań skierowanych przeciwko Aborcyjnemu Dream Teamowi jest oskarżanie działaczy o popełnianie przestępstwa i stawianie wobec nich zarzutów. Jedną z osób, której dotknęły działania przeciwników aborcji jest Justyna Wydrzyńska, która została oskarżona o udzielenie pomocy w zabiegu aborcji i prowadzone jest postępowanie karne. Justyna jest działaczką Aborcyjnego Dream Teamu, odpowiada za odbieranie telefonu ratunkowego i udzielania informacji osobom potrzebującym. 

W państwie demokratycznym, jakim zgodnie z Konstytucją RP jest Polska, oskarżanie osób udzielających pomocy osobom chcącym ochronić swoje zdrowie i życie o popełnienie przestępstwa nie może mieć miejsca. Takie działania powodują, że Polska na arenie międzynarodowej traci miano państwa demokratycznego, które przestrzega przepisów prawa i wzbudza strach w środowisku osób udzielających pomocy osobom potrzebującym. Udzielanie pomocy w wykonywaniu zabiegów aborcji nie jest przestępstwem i nie powinno być karane. Aborcyjny Dream Team w ramach ochrony Justyny Wydrzyńskiej uruchomiło akcję #jakJustyna, a wsparcie dla aktywistki zadeklarowała także m.in. Amnesty International Polska oraz niemalże 90 europarlamentarzystów, którzy wezwali polskie władze do natychmiastowego wycofania wszystkich zarzutów wobec kobiety, zaprzestania ataków na obrończynie praw człowieka i dokonania reformy prawa aborcyjnego na takie, które zapewni wszystkim osobom w Polsce dobrej jakości i dostępną ochronę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Jako członkowie partii .Nowoczesna wspieramy Justynę Wydrzyńską i apelujemy o wycofanie zarzutów wobec niej. Nie wyrażamy zgody na zastraszanie aktywistów i aktywistek w Polsce, która powinna być państwem chroniącym obywateli i ich praw.