Stanowisko Nowoczesnej w związku z pandemią COVID-19

13/10/2020
Adnotacja 2020-10-13 100404

Stanowisko Zarządu Nowoczesnej

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie walki z pandemią COVID-19

W związku z rozwojem pandemii COVID-19 domagamy się od rządu „tarczy ochronnej”

dla szpitali i personelu medycznego, pilnego przygotowania „szpitali zapasowych”

i stworzenia działającego systemu trackingu epidemiologicznego. Bez tego wielu Polaków będzie wkrótce narażonych na śmierć w wyniku COVID-19.

 1. Zarząd Nowoczesnej z niepokojem obserwuje załamanie się systemu ochrony walki z pandemią COVID-19 w ostatnich tygodniach. Mimo prognoz wzrostu zachorowań jesienią, rząd drastycznie zaniedbał należyte przygotowania do drugiej fali pandemii i zlekceważył powszechnie znane zagrożenia.
 2. Sytuacja wymyka się spod kontroli. Szpitale stały się niewydolne. Brakuje łóżek dla pacjentów z COVID-19 i pacjentów cierpiących na inne choroby. Rządowe zakupy respiratorów i potrzebnego sprzętu zakończyły się gigantycznymi nadużyciami i kompromitacją. Personel medyczny jest przemęczony i źle opłacany. Stwarza to poważne ryzyko dla zdrowia Polaków.
 3. Epidemia przerosła służby sanitarne, które są skrajnie przeciążone: nie działa sprawny system śledzenia kontaktów epidemiologicznych, by identyfikować osoby zakażone i źródła ich kontaktów. Sprzyja to niekontrolowanemu wzrostowi zachorowań.
 4. Nieodpowiedzialne działania polityków i wypowiedzi, że „wirus nie jest już groźny” podważyły zaufanie do państwa i jego instytucji, zwiększyły sceptycyzm obywateli i niechęć stosowania się do zaleceń epidemiologicznych.

Domagamy się od Premiera i Ministra Zdrowia:

 • Pilnego opracowania „tarczy ochronnej” dla szpitali i lekarzy oraz pielęgniarek – która doraźnie poprawi funkcjonowanie systemu zdrowia, w szczególności zapewni personelowi medycznemu bezpieczne i godziwe warunki pracy. Lekarze i pielęgniarki nie mogą pracować w chaosie, stresie i niejasnych warunkach. Znaczącego wydłużenia czasu na wykonanie ryczałtu za 2020 r.

 • Niezwłocznego stworzenia „szpitali zastępczych” – tymczasowych szpitali awaryjnych, wyposażonych w łóżka i sprzęt niezbędny do leczenia pacjentów z COVID-19, w tym respiratory, zwłaszcza w regionach o gęstym zaludnieniu (m.in. Mazowsze, Śląsk, Małopolska), gdzie mogą wystąpić poważne problemy z leczeniem pacjentów z COVID-19.

 • Szybkiej poprawy działania nadzoru epidemiologicznego: przekazania dodatkowych środków finansowych, skierowania do pracy w Sanepidzie dodatkowych osób oraz wprowadzenia efektywnego systemu „trackingu kontaktów” – który pozwoli szybko identyfikować osoby z kontaktu i kierować je na badania lub kwarantannę.

 • Szerszego dostępu do testów RT-PCR, który pozwoli badać także osoby z kontaktu, i szybciej wychwytywać nowe przypadki zakażeń: obecnie wiele niezdiagnozowanych osób szybko zaraża kolejne.

 • Wzmocnienia koordynowanych przez rząd działań profilaktycznych i informacyjnych, opartych o rzetelną, pochodzącą ze źródeł medycznych wiedzę, uświadamiających zagrożenia i wskazujących, jak w sytuacji pandemii skutecznie dbać o zdrowie własne i innych obywateli.

Apelujemy do wszystkich obywateli:

 • Potraktujmy sytuację z powagą, na jaką zasługuje. Leczenie pacjentów chorych na COVID-19 tworzy bardzo duże obciążenie dla systemu zdrowia, pogarsza również możliwości pomocy pacjentom chorym na inne choroby, wymagającym pilnej pomocy medycznej. Od naszego odpowiedzialnego zachowania zależy, czy otrzymają one potrzebną pomoc.
 • Stosujmy się rygorystycznie do wszystkich zaleceń epidemiologicznych. Nośmy maseczki, utrzymujmy dystans społeczny, ograniczmy do niezbędnego minimum wszelkie kontakty osobiste, uważnie obserwujmy swój stan zdrowia. Podjęte na masową skalę, działania te mogą ograniczyć liczbę nowych zachorowań.


NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE