Stanowisko Zarządu Nowoczesnej w sprawie ministra edukacji i nauki

Stanowisko Zarządu Nowoczesnej w sprawie ministra edukacji i nauki

Stanowisko Zarządu Nowoczesnej

w sprawie ministra edukacji i nauki

z dnia 14 października 2020 r.

Stanowczo protestujemy przeciwko wyborowi Przemysława Czarnka  na ministra edukacji i nauki. Nowoczesna edukacja jest fundamentem rozwoju społeczeństwa.  Szkoła we współpracy z domem powinna przygotowywać młodego człowieka do życia i  stwarzać szanse na wyrównywanie różnic wynikających z różnych warunków rodzinnych. Dobra edukacja powinna kształtować obywatela otwartego, kreatywnego, odważnego, zdolnego do samodzielnego myślenia.

Wybór Przemysława Czarnka na stanowisko ministra edukacji jest zaprzeczeniem współczesnego modelu rozwoju szkoły i nie daje nadziei na pozytywne zmiany w  polskiej oświacie. Tworzy również poważne zagrożenie dla wartości, jakimi powinna się kierować polska szkoła. Wypowiedzi Przemysława Czarnka, w których wybrzmiewa brak szacunku dla osób nieheteronormatywnych wywołują niepokój, że szkoła przestanie być miejscem kształtującym postawy otwartości, tolerancji, zrozumienia dla odmienności. Nie dają również gwarancji, że każdy uczeń będzie się czuł w szkole potrzebny, szanowany i bezpieczny.

Wiele zastrzeżeń może budzić również brak przygotowania nowego ministra w kwestii zarządzania oświatą. Przemysław Czarnek nie posiada nawet doświadczenia w pracy w sejmowej komisji ds. edukacji, a jego dotychczasowe zaangażowanie zawodowe może wskazywać, że więcej czasu będzie poświęcał na walki ideologiczne aniżeli właściwe nadzorowanie i kierowanie resortem odpowiedzialnym za jakość życia przyszłych pokoleń Polek i Polaków.

Chcemy, żeby w polskich szkołach każde dziecko czuło się bezpieczne i szczęśliwe. Polska szkoła powinna być wolna od przemocy, a stres szkolny powinien być maksymalnie ograniczony. Nie mamy wątpliwości, że Przemysław Czarnek publicznie wyrażający opinie o dopuszczalności w wychowaniu dziecka kar cielesnych, jest personifikacją zaprzeczenia współczesnego modelu kształcenia.

Apelujemy o zmiany w ministerstwie edukacji i nauki, które dadzą szansę na rozwój młodych Polaków. Wierzymy, że przyszłość Polski zależy od systemu edukacji i modelu kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych. Wybór Przemysława Czarnka i powierzenie mu kierowania resortem edukacji, to krok wstecz w rozwoju polskiej edukacji i pogłębianie procesu zapaści polskiej szkoły.