Stanowisko Sekretarza Generalnego Nowoczesnej ws. tarcz antyrakietowych NATO

INFORMACJA SEKRETARZA GENERALNEGO
z dnia 17 maja 2016 r.

Instalacja – baza pocisków przechwytujących amerykańskiego systemy antyrakietowego, która osiągnie gotowość operacyjną w 2018 r., będzie chroniła państwa NATO przed pociskami balistycznymi spoza obszaru Euro-Atlantyckiego.

Tarcza antyrakietowa przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa Polski i całego NATO. Jest ona jednym z przedsięwzięć, mających na celu wzmocnienie Sojuszu Północnoatlantyckiego w odpowiedzi na wyzwania bezpieczeństwa, jakie pojawiły się w ostatnim czasie.

Nowoczesna od początku jednoznacznie opowiadała się za takim kierunkiem, a każdą inwestycję państw NATO na terenie Polski postrzegamy również jako dodatkową gwarancję bezpieczeństwa.

(-) Adam Szłapka
Sekretarz Generalny Nowoczesnej