Stanowisko Sekretarza Generalnego Nowoczesnej ws. tarcz antyrakietowych NATO

18/05/2016

INFORMACJA SEKRETARZA GENERALNEGO
z dnia 17 maja 2016 r.

Instalacja – baza pocisków przechwytujących amerykańskiego systemy antyrakietowego, która osiągnie gotowość operacyjną w 2018 r., będzie chroniła państwa NATO przed pociskami balistycznymi spoza obszaru Euro-Atlantyckiego.

Tarcza antyrakietowa przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa Polski i całego NATO. Jest ona jednym z przedsięwzięć, mających na celu wzmocnienie Sojuszu Północnoatlantyckiego w odpowiedzi na wyzwania bezpieczeństwa, jakie pojawiły się w ostatnim czasie.

Nowoczesna od początku jednoznacznie opowiadała się za takim kierunkiem, a każdą inwestycję państw NATO na terenie Polski postrzegamy również jako dodatkową gwarancję bezpieczeństwa.

(-) Adam Szłapka
Sekretarz Generalny NowoczesnejNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE