Uchwały przyjęte podczas Rady Krajowej Nowoczesnej

W dniu 1.10.2016 r. podczas Rady Krajowej Nowoczesnej  zostały przyjęte następujące uchwały:

  1. W sprawie sprzeciwu Nowoczesnej wobec ideologizacji państwa.
  2. Przeciwko niszczeniu polskiej edukacji.
  3. W sprawie projektu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
  4. W sprawie niekompetencji i niegospodarności w Spółkach Skarbu Państwa.
  5. W sprawie wolności i praw kobiet.
  6. W sprawie obchodów 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
  7. W sprawie poszanowania wolności twórczej.

 

W sprawie sprzeciwu Nowoczesnej wobec ideologizacji państwa: [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/10/3-ideologizacja.pdf”]  

Przeciwko niszczeniu polskiej edukacji: [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/10/4-edukacja.pdf”]  

W sprawie projektu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego: [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/10/5-tk.pdf”]  

W sprawie niekompetencji i niegospodarności w Spółkach Skarbu Państwa: [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/10/6-ssp.pdf”]  

W sprawie wolności i praw kobiet: [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/10/7-kobiety.pdf”]  

W sprawie obchodów 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych: [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/10/8-pielęgniarki-i-położne.pdf” title=”8-pielegniarki-i-polozne”]  

W sprawie poszanowania wolności twórczej: [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/10/9-twórczość.pdf” title=”9-tworczosc”]