Uchwały przyjęte podczas Rady Krajowej Nowoczesnej

Uchwały przyjęte podczas Rady Krajowej Nowoczesnej

W dniu 1.10.2016 r. podczas Rady Krajowej Nowoczesnej  zostały przyjęte następujące uchwały:

  1. W sprawie sprzeciwu Nowoczesnej wobec ideologizacji państwa.
  2. Przeciwko niszczeniu polskiej edukacji.
  3. W sprawie projektu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
  4. W sprawie niekompetencji i niegospodarności w Spółkach Skarbu Państwa.
  5. W sprawie wolności i praw kobiet.
  6. W sprawie obchodów 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
  7. W sprawie poszanowania wolności twórczej.

 

W sprawie sprzeciwu Nowoczesnej wobec ideologizacji państwa: 3-ideologizacja
 

Przeciwko niszczeniu polskiej edukacji: 4-edukacja
 

W sprawie projektu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego: 5-tk
 

W sprawie niekompetencji i niegospodarności w Spółkach Skarbu Państwa: 6-ssp
 

W sprawie wolności i praw kobiet: 7-kobiety
 

W sprawie obchodów 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych: 8-pielegniarki-i-polozne
 

W sprawie poszanowania wolności twórczej: 9-tworczosc