Ustawa o sieci szpitali bez wsparcia dla seniorów – komentarz Nowoczesnej

24/03/2017

PiS odrzuciło poprawki, które wprowadzały do sieci szpitale geriatryczne i rehabilitacyjne. – Ustawa ta pomija istotny aspekt starzejącego się polskiego społeczeństwa. Niezrozumiałe, dlaczego PiS nie zgodziło się na wpisanie do sieci szpitali, w których leczone są osoby starsze – mówił w Sejmie na konferencji (24.03) poseł Marek Ruciński z Nowoczesnej.

PiS, wbrew zapowiedziom, nie tylko nie prowadzi polityki senioralnej, ale wręcz podejmuje decyzje, które będą utrudniały życie ludziom starszym. W przegłosowanej ustawie o sieci szpitali większość rządowa PiS nie uwzględniła szpitali geriatrycznych i rehabilitacyjnych.

Pytam pana ministra Radziwiłła, dlaczego wciąż nie może zauważyć, że za kilka lat polskie społeczeństwo będzie wymagało opieki geriatrycznej. – pytał M. Ruciński, który zwrócił też uwagę, że postulując zachowanie szpitali geriatrycznych nie chodziło o stworzenie nowej sieci szpitali dla seniorów, ale o zachowanie istniejących już szpitali geriatrycznych i rehabilitacyjnych.

Według najnowszego raportu GUS na koniec 2014 roku w Polsce było 8,5 mln osób powyżej 60. roku życia (59% tej grupy stanowią kobiety). Seniorzy w Polsce to aż 22% całego społeczeństwa. Trzeba pamiętać ze liczba ta z roku na rok rośnie. W 2050 roku będzie to aż 40%.

– Już dzisiaj trzeba planować zarówno budżet, jak i większość reform z uwzględnieniem tych wskaźników – mówiła poseł Joanna Augustynowska. Tymczasem PiS funduje seniorom głodowe emerytury a biorąc pod uwagę obniżenie wieku emerytalnego i brak zachęt ze strony państwa do zatrudniania i aktywizowania osób starszych, spowoduje coraz większe problemy tej grupy. – i dodała – W expose premier Szydło obiecywała darmowe leki dla osób w wieku powyżej 75 roku życia. Leki są droższe. Do tego po te darmowe senior musi stanąć w dwóch kolejkach: najpierw do specjalisty a potem do lekarza POZ.

Waloryzacja emerytur w tym roku to ok. 8 zł. Dziś na jednego emeryta przypada średnio czterech pracujących, a w 2050 roku będzie to tylko 1,6 pracujących.

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE