25 marca (sobota) o godz. 12:00 spotykamy się na Placu na Rozdrożu w Warszawie, na obywatelskiej demonstracji „Kocham Cię, Europo“, pokazującej przywiązanie Polaków do wspólnoty europejskiej.

24/03/2017

Na demonstrację zapraszają min.: Krystyna Janda, Władysław Frasyniuk, Robert Biedroń, Ryszard Petru, Barbara Nowacka, Jadwiga Staniszkisz, Róża Thun, Barbara Nowacka i KOD.

Obecność każdego z nas jest bardzo ważna, bez podziału na mniej lub bardziej liberalnych, lewicowych czy apolitycznych. Data demonstracji nie jest przypadkowa. To rocznica Traktatów rzymskich podpisanych 25 marca 1957 r. w przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Traktaty te dały podwaliny Unii Europejskiej, do której Polska przystąpiła 13 lat temu.

Zdajemy sobie sprawę, że wspólnota europejska wymaga reform, nowego ducha i redefinicji niektórych obszarów działania. Ale bezdyskusyjny jest fakt, że jest to, jak dotychczas, jeden z największych i najbardziej skutecznych międzynarodowych projektów, który jego członkom zapewnia pokój, bezpieczeństwo granic i rozwój ekonomiczny.

Polska jest jednym z największych beneficjentów członkostwa w UE. I chodzi nie tylko o dziesiątki miliardów euro, których szeroki  strumień umożliwił nam budowę nowoczesnej infrastruktury, ochronę środowiska, czy też rozwój miast i wsi. Po latach komunistycznej izolacji  obywatele polscy zyskali poczucie przynależności do rozwiniętej, otwartej na świat wspólnoty, szanse na rozwój zawodowy i edukację za granicą, a także dotacje do inwestycji umożliwiających rozwój ich firm, rozpoczęcie własnych biznesów oraz możliwość swobodnego przemieszczania się po Europie, bez zbędnej biurokracji i tłumaczenia się komukolwiek.

Te benefity traktujemy dzisiaj jako oczywistość, zapominając że jeszcze 20 lat temu na naszych granicach stały szlabany.

Fatalna polityka zagraniczna i dyplomacja rządu Beaty Szydło, a także zaniechania i błędy ekonomiczne sprawiają, że za kilka lat te szlabany powrócą. I nawet jeżeli nie w fizycznej formie, to w postaci wielu zamkniętych dla Polski drzwi i wpędzenia nas ponownie w izolację, z której z tak wielkim trudem wyrwaliśmy się po kilku dekadach komunizmu.

Wychodząc 25 marca na demonstrację „Kocham Cię, Europo:, mamy dwa cele:

Po pierwsze, jasno dać do zrozumienia rządowi Beaty Szydło i Jarosławowi Kaczyńskiemu, że wolą Suwerena jest nie tylko pozostanie w Unii, ale również jak najszybsze dołączenie do Europy pierwszej prędkości. Podział na Unię kilku prędkości na naszych oczach staje się faktem.

Po drugie, w trakcie gdy nasz rząd będzie w Rzymie celebrował rocznicę Traktatów, pokażmy Europejczykom, że Polska to nie PiS – zacietrzewiony, myślący zaściankowo, nie rozumiejący zasad międzynarodowej dyplomacji i polityki.

Polska to my wszyscy, proeuropejscy, optymistyczni, wierzący we współpracę i wspólny sukces.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE